Tvorba odložencov

Naše príspevky si kľudne môže prečítať i nevčelár, získa informácie o živote včiel a tiež prehľad, čo musí včelár zvládať. V tomto príspevku napíšeme pár slov ohľadom tvorby odloženca. Odloženec tvoríme zo silného včelstva, ktoré má rojovú náladu. Odloženec je nutné načasovať a tvoríme ho, keď chceme predísť vyrojeniu včiel a možnej strate roja. Nie vždy sa dá odhadnúť rojenie a predísť mu. Tvorba odloženca oslabí silné včelstvo a je veľká pravdepodobnosť, že stratia chuť sa rojiť.

Čo je to odloženec?

Ľudia, ktorí sa včeláreniu nevenujú, tak vysvetlíme pojem odloženec. Z lajického hľadiska ide o rozdelenie jedného silného včelstva na dve včelstvá (včelie rodiny). Ide o výrazný zásah do včelstva, nie je to úplne prirodzené pre včelstvo ako rojenie. Odloženec zabezpečí, že neprídeme o silné včelstvo tým, že sa stará matka s cca polovicou včelstva vyrojí a odletí preč. Nie každý včelár má včelnicu pri dome, alebo nie je každý deň na včelnici, tak utlmenie rojovej nálady rieši odstraňovaním misiek , ktoré sú základom matečníku (bunky z ktorej sa rodí matka = včelia kráľovná). Spomínané odstraňovanie misiek, ale nezaručí, že včelstvo sa nevyrojí.

Miska, základ matečníka

Niektorí včelári sa sústredia na rozšírenie včelstiev práve chytaním vlastných rojov a odložence veľmi nepreferujú. Ale my preferujeme odložence nakoľko sa nám nechce chytať roje v 7 metrovej výške na starých čerešniach, ktoré máme v sade.

Ako vytvoriť odloženec?

Odloženec teda tvoríme zo silných včelstiev, na youtube budeme zdieľať i video ako vyzerá silné včelstvo v úli. Ide o včelstvá, ktorých matka má zmenšený priestor na kladenie vajíčok (plodovanie). Práve táto skutočnosť priestoru pre matku je jedným z dôvodov rojovej nálady. Matka stráca priestor na kladenie, zaviečkovaného plodu začína byť v úli viac ako vajíčok. Medník týchto včelstiev sa rapídne rýchlo plní zásobami medu, vtedy spoznáme silu včiel a je čas na oddelenie a tvorbu nového včelstva.

Rámik s plodom

My odložence tvoríme spôsobom, že skontrolujeme včelstvo, z ktorého ideme vytvoriť odloženec. Nájdeme matku a tú si chytíme do výchytky na matku, aby sa nezaplietla medzi včiel, ktoré sú na rámikoch vkladané do nového úľa. Do nového úľa vkladáme dva rámiky s čerstvými 1-dňovými – 3- dňovými vajíčkami, jeden rámiky so zaviečkovaným plodom, a 3 rámiky z medníka so zásobami. Samozrejme tieto rámiky sú plné včiel a ešte zmetieme nejaké včely z medníka, samozrejme s citom, aby sme príliš neoslabili včelstvo, ale musíme myslieť i na to, že oslabené včelstvo má matku a bude mať rýchlejší rozvoj ako včelstvo (odloženec), ktorý si musí matku dochovať. Prvému odložencu v sezóne pridávame tiež prispôsobený rámik s vajíčkami na chov matiek a odloženec dochová 5 – 8 matiek, ktoré využijeme neskôr pri tvorbe ďalších odložencov v danej sezóne.

Nový oddelok

Tvorba odloženca sa ľahšie zapamätá vizuálne a takto opisovať, aké úkony sú nutné. A toto video tiež poslúži ako vizualizácia pre nevčelárov a lajikov, aby spoznali život včiel. Video hľadajte na YouTube pod naším menom, video taktiež nájdete na tomto odkaze: https://youtu.be/4lUIoxGGUBw