Rok včelára – máj

Je tu máj, lásky čas. Máj je tiež mesiacom kedy je veľký jarný boom kvitnutia stromov, lúk a pod. Medníky sú na včelstvách a včelstvá zo dňa na deň silnejú, začína sa medová znáška. V príspevku si rozoberieme ktoré Úkony by mal včelár spraviť v máji resp. keď počasie je ako býva v máji. V posledných rokoch nemôžeme sa presne rozhodovať podľa mesiacov v roku, ale podľa aktuálneho počasia.

Rozvoj včelstiev

Vychádzajme z predpokladu, že začali kvitnúť čerešne a nasadili sme medník na plodisko (miera úľov B 10). Z plodiska sme vytiahli 3 – 4 rámiky s plodom a vložili ich do medníka. Namiesto týchto rámikov s plodom sme do plodiska vložili 2 rámiky so súšou a 1 resp. 2 rámiky s medzistienkami. Medník a plodisko sme predelili materskou mriežkou, aby sa matka nedostala do medníka kde sa časom budú vytvárať medové zásob – teda med, ktorý stáčame a konzumujeme.

Samozrejme už vykonávame rojové opatrenia a táto výmena je jedným z nich, matke umožníme nepretržite klásť vajíčka, teda dostane ďalší priestor. Dôkladne si prezrieme všetky rámiky v úli a odstránime materské misky / bunky. Takouto pravidelnou a dôkladnou kontrolou (po 7 – 8dňoch) zabránime, aspoň čiastočne rojeniu a možnému oslabnutiu včelstva. Pri niektorých včelstvách však, ani tieto opatrenia nezaberú a je nutné vytvoriť odloženec. Odloženec sa vytvára, keď vidíme v úli veľa nových materských buniek po okraji rámikov a v celý úľ je plný včiel.

Materská bunka / miska

Ja osobne tento spôsob výmeny 3 rámikov spravím ešte raz keď včielky dostavajú rámiky s medzistienkami, tak ich vymením za rámiky s plodom a vložím do medníka. Tento proces zabezpečí rozvoj a funkčnosť včelstva. Keď i na rámiku z medníka bude med včely si spravia priestor na kladenie a med prenesú znovu do medníka. A touto výmenou zabezpečím tiež obnovu diela v plodisku. Len všetky tieto úkony je nutné vykonávať s citom na rozvoj včiel, nie príliš skoro.

Rozvoj včelstva

Rozvoj včelstva tiež môžeme trošku spomaliť zberom peľu, kedy peľochytové dno môžeme nasadiť do úľa, ale tiež na obmedzený čas max na 14 dní. Záleží podľa zásob peľu v úli.
Po odkvitnutí ovocných stromov, a tesne pred kvitnutím líp tento rok približne koncom mája, stáčame prvý med. Stáčanie začneme, ak je aspoň polovica každého rámika v medníku uzavretá voskovými viečkami.

Uzavretie medového rámika

V prípade, ak sme rojeniu včiel nezabránili, tak je nutné včelstvo odchytiť. Rojenie prebieha väčšinou od 11 hod. – do 16 hod., za teplého a slnečného počasia, kedy sa teplota v úli za hodiny na hodinu zvýši a včely dostanú povel sa rojiť. Roj necháme usadiť a nachystáme si úľ s rámikmi a z niektorého úľa zoberieme rámik so zásobami. Ďalej si pripravíme vodu v rozprašovači, a postriekame roj, aby sa rýchlejšie ukľudnil a usadil. V prípade ak je roj usadený v dostupnej výške na konári stromu, môžeme konár odstrihnúť aj s rojom a striasť roj do úľa. Však ak je roj v nedostupnej výške, tak rozhodnúť sa musíte vy ako chytiť roj. Ak máte roj už v úli odporúčam úľ nechať zatvorený 24 hodín a prípadne ho dať na studenšie miesto, včely tak rýchlejšie stratia rojovú náladu.

Roj v rojáčku