Ako vychovať silné včelstvá

Cieľom každého včelára v jeho včelárskej praxi je dosiahnuť toho, že sa bude môcť so svojich včiel radovať, kedy budú včelstvá silné, zdravé a budú vo všetkých stránkach prospešné a rozvoja schopné. K tomuto cieľu vedú však dlhé a kľukaté uličky.

Keď sa zamyslíme nad tým ako vychovať práve také včelstvá, ktoré budú každoročne prosperujúce, budú schopné produkovať vo veľkom objeme všetky včelia produkty. Mali by sme si položiť dané otázky:

  • Čo je silné včelstvo?
  • Chceme chovať silné včelstvá?
  • Zvládneme chov silných včelstiev?
  • Ako sa starať o silné včelstvá?

Silné včelstvo je také, ktoré je hlavne zdravé a v danej sezóne je čo sa týka počtu nadpriemerné. Silné včelstvá dokážu vo svoj prospech využiť nárazovú, ale i priemernú znášku peľu a nektáru. Dokáže byť prosperujúce aj v nepriaznivých prírodných podmienkach. Takéto včelstvá dokážu rýchlo obnovovať svoju silu čo do počtu lietaviek.

K otázke „Chceme chovať silné včelstvá?“ sa zdá byť protichodná pri zamyslení sa čo je cieľom chovu včiel. Teda tato otázka sa vážne zdá byť nelogická a zbytočná, ale pri tejto otázke spustíme lavínu ďalších otázok napr. Je v mojich silách vytvoriť prostredie pre takéto včely? a opatrení ako: ešte musím včelám ponúknuť priestrannejší priestor v úle (teda zvoliť priestranný úľ resp. ho rozšíriť v pomere ku včelám. Silné včelstvá produkujú viac produktov ako je med, vosk, peľ, propolis a pod. Teda je tiež žiaduce sa rozmyslieť čo chceme získať zo včiel. Pri produkovaní medu u takýchto včiel nám určite nebude stačiť ručný medomed. Medomed by mala byť prioritou pre včelára, je to tiež najdrahšia položka pre včelára. Takže by si mal rozmyslieť aký medomed kúpiť (akú veľkosť, výkonnosť, konštrukcie a ďalšie parametre). Medomed je zariadenie na celý včelársky život.

Posledné dve otázky môžeme zhrnúť do jednej teda ako zvládať chov. Jedným z pojmov, ktorý je dôležitý je „ten správny čas“. Pre nás včelárov je dôležité robiť zásahy do včiel v pravý čas a zásadne sa to prejavuje pri silných včelstvách. Musíme zasiahnuť včas pri rozširovaní priestoru u takýchto včelstiev, nakoľko majú silnú chuť sa rojiť a po vyrojení ostane včelárovi dlhý nos pretože uletia i so zásobami medu. Niekedy je pravdou, že sa pohybujeme na tenkom ľade čo sa týka priamej úmery medzi silnými včelami s vidinou veľkého množstva medu a vyrojením včiel. Niekedy môžeme sledovať a zasahovať do včiel a robiť protirojové opatrenia, ale príroda je niekedy neúprosná.

Chov silných včiel nie je zas tak zložitá vec a dáva to zmysel. Len je dôležité si uvedomiť, že musíme zachovať včelám i kľud a nedoporučujem časté kontroly včiel do vnútra úľa. Skúsený včelár tak môže včely pozorovať i zvonka úľu a rozvíja si živý vzťah s prírodou.Práve chov silných včiel dokáže vylepšiť i rodinný rozpočet. Drahý koníček tak môže mať ekonomický efekt.