Rok včelára – jún

Jún je prvým letným mesiacom a práve okolo 24. júna vrcholí včelárska sezóna. Práve v tomto období sú vo vrchole kvitnutia všetky lúky a tiež kvitnú stromy ako dub, lipa.

Včelstvo je na vrchole sily

Včelstvá sú na vrchole svojej sily a je to pravý čas kedy stáčať jarný med a robiť zásahy do včelstiev ako je tvorba odložencov, výmena matiek a pod. . Starí včelári hovorievali a mali vedomosť o tom, že do letného slnovratu robili tieto zásahy do včelstva (tvorba odložencov, výmena matky). Lebo vedeli, že včelstvo má dostatok času na nadobudnutie sily a tvorby zásob do zimného obdobia. Možno to vyzerá smiešne, ale práve letným slnovratom včelstvu sa mení režim a od tohto obdobia sa pripravuje na dlhú zimu. Týmto prírodným a astronomickým javom dochádza skracovaniu dní a noci sa postupne predlžujú.

Postupne slabne i včelstvo a peľová a nektárová znáška, lebo čoraz menej je kvitnúcich rastlín a stromov. Preto v máji a júny, teda do obdobia letného slnovratu, dokážu silné včelstvá pri kvitnúcej explózií stromov a kvetov, zaplniť medník v priebehu 2-3 týždňov medom. Samozrejme musí byť vhodné počasie, teda slnečno a teplo. Po letnom slnovrate, tiež ešte vytáčame med v priebehu augusta. V tomto období po letnom slnovrate včelstvám trvá dlhší čas, aby nazberali rovnakú znášku medu ako tomu bolo v máji resp. júny.

Ideálny čas na tvorbu nových včelstiev

Každý včelár sa orientuje podľa aktuálneho počasia, situácie vo včelstve, veľkosti včelstva a ďalších faktorov, ktoré sa podieľajú na sile a fungovaní včelstva. Včelár si musí uvedomiť čo a aké plány má v danom včelárskom roku. Ja som sa v tomto roku rozhodol s násobiť včelie rodiny, čiže z každého včelstva som spravil alebo ešte plánujem spraviť odloženec resp. novú včeliu kolóniu. Samozrejme si to vyžaduje analyzovanie aktuálnej situácie vo včelstvách. Asi by som klamal keby poviem, že včelárom nejde i včelie produkty ako je med, peľ a ďalšie. Preto hovorím, že každý by si mal stanoviť nejaký cieľ a k tomu prispôsobiť situáciu.

Z piatich včelstiev už v priebehu mája som spravil z troch včelstiev odložence. Lebo každý z nás si uvedomuje situáciu vo svete ako sa vyvíjajú choroby včiel a každým rokom zahynie veľký počet včelstiev. Čiže si uvedomujem danú situáciu a v tomto roku som sa rozhodol rozšíriť včeliu „flotilu“ s podmienkou udržateľného rozvoja a udržateľnosti stavu včelstiev. Do letného slnovratu teda je v pláne rozšíriť včelstvá o ďalšie dve rodiny, ale všetko bude závisieť od aktuálneho stavu včelstiev.


Úlohy včelára v júny

Včelára v júny asi najviac zamestná pravidelná kontrola včelstiev na báze 6 – 8 dní. Slúžiaca na vytváranie protirojových opatrení. Pozorovať znášku medu a odhadnúť čas kedy je potrebné stáčať med a tiež vykonávať spomínané zásahy do včelstiev.

Materská bunka (Matečník)