Rok včelára – apríl

Jar je v plnom prúde. Liesky, jelše a niektoré vŕby odkvitli. Je tu obdobie Veľkej noci a pučanie a kvitnutie ďalších stromov a kvetov. Prichádza asi najkrajšie obdobie v roku, mix vôní, farieb a v neposlednom rade vznik nového života a prebudenie prírody.

S príchodom teplého počasia a prebúdzaním prírody sa včely dostávajú do kondície a zberajú peľ a nektár na svoj rozvoj. V priebehu apríla ako sa včielky dostávajú do kondície a je ich v úľoch niekoľkonásobne viac ako tomu bolo v marci. Včely sme v marci podnietili k rozvoju. Keď teplota stúpne aspoň na 14 °C, tak ideme na prvú veľkú kontrolu prejdeme si všetky rámiky včelstva skontrolujeme celý úľ a celé včelstvo. Odsledujeme v akom reálnom stave sa nachádzajú. Či je prítomná matka, ako kladie vajíčka, koľko majú zásob medu a na včelnici spravíme napájadlo na vodu.

Zistili sme, že matka je prítomná a kladie zvyčajne to je v priestoroch kde sa zdržiaval chumáč v zime. V našich včelstvách to je zvyčajne na pravej alebo ľavej strane od letáča. Len jediné včelstvo malo plod priamo v strede úľa na štvrtom, piatom, šiestom a siedmom rámiku. Inak všetky plodujú od druhého rámika alebo od deviateho rámika. Keď zistíme polohu, kde sa nachádza plod včiel, tak my vymieňame tretí rámik so siedmim alebo rámik s plodom za rámik so zásobami. Docielime tým, že včely sa dostanú po celom úli a majú zásoby na dosah.

Prečo značiť matku?

Ak sme našli matku, tak si ju označíme značkou alebo farbou príslušného roku kedy sa narodila. Označujeme si ju z dôvodu, aby sme ju dokázali v priebehu roka jednoduchšie pohľadať medzi včelami. Na obrázku je modrá bodka pretože matka sa narodila v roku 2020. Medzinárodné značenie matiek je farbami modrá (roky končiace 0, 5), biela (roky končiace 1, 6), žltá (roky končiace 2, 7), červená (roky končiace 3, 8) a zelená (roky končiace 4, 9).

Označená matka

Rozvoj včelstva v apríli

Rozvojom včelstva sa vytvára rojová nálada. Matka kladie vajíčka a na rámikoch je viac uzatvoreného plodu ako otvoreného matka stráca priestor na kladenie vajíčok. V úľoch sa rodí viac včiel a miesta ubúda, tak prichádza k rojeniu včiel. Signalizujú to tým, že vytvárajú tzv. misky na vajíčka z ktorých vytvárajú matečníky z ktorých sa rodí nová matka. Preto je nutné včely cca od 15.4. častejšie kontrolovať, aby sme neprišli o silu včelstva z dôvodu vyrojenia.

Rámik so včelami

Včelstvu sa nedá niekedy zabrániť vyrojeniu len odstránením misiek. Je treba spraviť odloženec zo silných včelstiev alebo rozšíriť priestor plodiska o ďalší nádstavok.

Včelám zimujúcim len na jednom nádstavku pridáme v priebehu apríla, keď sa dostanú do optimálnej veľkosti medník. Do medníka dávame 4 rámiky s plodom, 3 rámiky s medzistienkami a 3 vystavané rámiky. V plodisku na miesto 4 rámikov s plodom dávame 2 rámiky s medzistienkou a 2 vystavané rámiky, aby matka kontinuálne pokračovala v plodovaní.