TOP jednoročné kvety pre včely

Prišla jar a každý správny včelár by mal na svojej záhrade, lúke, pasienke, v sade a pod. vysadiť medonosné rastliny, ktoré jednak podporia vývin včiel a na druhej strane zvýšia produkciu medu. Vysádzanie rastlín je v posledných rokoch nevyhnutné pre kvalitnú znášku medu. Z celkového hľadiska, aby včely nehladovali a mali kvalitnú znášku nektáru a peľu. Včelárstvo je krásne hobby, ale mať včely znamená sa starať i o okolie včelnice a diverzity rastlín v danom prostredí.

Nespoliehať sa na počasie

Ako včelár sa nespolieham na to, že bude super rok vzhľadom na počasie a budú kvitnúť stromy ako majú, bude kvitnúť levanduľa a ďalšie rastliny. Toto sú trvalky, ktoré zabezpečia určitý objem nektáru za priaznivého počasia. Na počasie sa nespolieham a preto vysádzame, každý rok i jednoročné a trvalé medonosné lúky, ktorých plochu zväčšujeme. Riadim sa heslom: Čo môžem ovplyvniť, to sa snažím ovplyvniť na maximum a vyťažiť maximum.

Top jednoročné rastliny pre včely medonosné

V minulom príspevku sme písali o top kríkoch a trvalkách pre včely medonosné. Ako kríky a trvalky, tak i stromy a jednoročné rastliny sú pre včely nevyhnutné ako o tom píšeme už v niekoľkých príspevkoch. Preto teraz sme sa zamerali na jednoročné rastliny a posnažíme sa vystihnúť tie najvýznamnejšie.

Tieto jednoročné rastliny prakticky všetky kvitnú od júla do septembra. Nakoľko na jar (marec – apríl) sa sadia resp. sejú. Z nášho ponímania a pohľadu na vec medzi top 5 jednoročných rastlín radíme: BORÁK LEKÁRSKY, FACÉLIA VRATIČOLISTÁ, LUCERNA SIATA (ĎATELINA LÚČNA), VIČENEC VIKOLISTÝ, REPKA – nie veľké priemyselné plantáže. Týchto 5 rastlín je výborných pre zber peľu a nektáru v období máj – júl. Opakujeme REPKU obhajujeme, ale nie priemyselné poľnohospodárske plantáže repky. V množstve takom, aby zabezpečila rozmanitosť a diverzitu potravy pre včely. Vysádzame medonosnú lúku a máme tam všetky tieto rastliny v určitom pomere.

Borák lekársky


Ďalšie jednoročné rastliny sú: SLNEČNICA ROČNÁ, HORČICA BIELA, MAK SIATY, MAK VLČÍ, IBERKA HORKÁ, ČERNUŠKA DAMASCÉNSKA. Tieto a ďalšie rastliny sa snažíme vysádzať v určitom pomere, ktorý nie je nikde podmienený, že tak je to najlepšie. Všetko je o cite pre prírodu a sledovaní vo včelstvách. Nikde nie je napísané, že to čo u nás ukazuje super výsledky bude dosahovať, také výsledky u iných. Vplýva na to veľa faktorov a premenných ako spomínané počasie, nadmorská výška, atď. Toto sú len odporúčania a nie veci alebo rady, ktoré budú na sto percent účinné na každej včelnici. Na jedinú vec čo máme kritický pohľad a neuznávame ju, sú poľnohospodárske plantáže repky, slnečnice a ďalších rastlín. Využívané len za objemným ziskom agro firiem a družstiev a to na prenajatých poliach od fyzických osôb.

Slnečnica ročná

Áno je pravdou, že včely tie rastliny milujú a sú po nich výsledky v podobe medu. Len tieto plantážne rastliny sú chemicky upravené, postrekované a možno neublížia hneď včelám. Teda, ak ich poľnohospodári postrekujú večer, chemikálie priamo nezabijú včelstva, ale tú chémiu pozberajú z rastlín a uchovávajú ju v mede, ktorý konzumujú včely v zime alebo priamo my, ľudia. Pesticídy by mali byť, v čo najväčšej miere eliminované a redukované ich používanie. Osobne si myslím, že tieto plantáže a postreky sa sekundárne podieľajú (ako jeden z mnoho faktorov) na imunitnom systéme včiel. Plantáže rastlín vzhľadom na jeden druh stravy a postreky ako je známe na ich chemické účinky na včely a potenciálne účinky i na zdravie ľudí.
Preto my sa to snažíme robiť inak, včelnice nedávame do oblasti s poľnohospodárskymi plantážami, ale naopak do oblastí, kde sú stáročné, staré zachované lúky a vytvárame novú biodiverzitu v daných oblastiach.