Gamy Lavandeland : Udržateľné spoločensky zodpovedné včelárstvo

Ciele a aspekty udržateľného včelárstva

Udržateľné spoločensky zodpovedné včelárstvo (resp. chov včiel) môžme chápať ako koncept, ktorý nie je založený len na maximalizácií zisku zo včelích produktov alebo samotného predaja včiel. Ide o koncept, ktorý sústredí svoju činnosť i na environmentálne (vytvoriť prostredie na chov včiel) a sociálne (zdravie a bezpečnosť ľudí) ciele a aspekty.

Nasledujúce informácie, ktoré poskytujeme je náš subjektívno-objektívny pohľad na danú problematiku udržateľného včelárenia. Nie sú to rady alebo odporúčania, akým smerom by mal ísť každý včelár. Je to len smer akým sme sa rozhodli ísť my a ako reagujeme na rôzne oblasti a problémy. Posledné roky sú zvláštne a včelársky zaujímavé (klimatické zmeny, výpadky znášky nektáru a peľu), kedy je potrebné reagovať, mať znalosti a zavádzať ich do praxe.

Aspekty udržateľného spoločensky zodpovedného včelárstva

Aspekty udržateľného spoločensky zodpovedného včelárstva: kvalitné včelie produkty, zdravé včelstvá, postupný rozvoj a rozširovanie chovu včiel, tvorba životného prostredie pre život včiel (vytvárať podmienky, aby neboli hladné a choré), odstránenie pesticídov a chémie, vzdelávanie včelárov (budovanie krízového manažmentu a kritického myslenia), produkcia pravého včelieho medu a dlhodobo udržateľný chov včiel.

S danými aspektami by sa mal stotožniť každý včelár, prípadne si definovať vlastné. Áno, možno nie sú dokonalé, ale predpovedajú akým smerom by sa malo uberať včelárstvo. Včelárstvo/chov včiel, ktoré má perspektívu a dokáže napredovať, dokáže spojiť klasické včelárstvo našich predkov a moderné vymoženosti v rámci podpory včelárstva a včiel.

Základné aspekty udržateľného včelárstva podľa Gamy Lavandeland
Z minima na maximum. Chceme postupné rozširovanie chovu.

Cieľom udržateľného včelárstva nie je fakt z minima vyťažiť maximum. Nejde o to za sezónu vytvoriť čo najviac včelích rodín a mať čo najviac medu a zisk. Je to pekné, ale v prvom rade by mal byť každý jeden včelár zodpovedný. Vytvoriť taký počet včelstiev, ktorý bude môcť včelár zvládnuť časovo, finančne… Vytvoriť taký počet včelstiev, aby dokázali produkovať a boli v plnej sile počas sezóny, ale aj po sezóne a boli pripravené na zimu. Lebo vo veľkej miere, ak si nový včelár povie „chcem mať veľa včelstiev a naučím sa pri nich“ a chcem veľa a viac, tak toto nie je smer alebo filozofia, akou by sa mali včelári riadiť.

Je fakt, ak včelár nezvládne chov a nestíha nebude on manažérom včiel, ale bude ich podriadený. Nebude ich zvládať časovo ani finančne a taktiež, ak im nevytvorí podmienky na život, tak včely nebudú schopné produkcie, budú hladovať, môžu ich postihnúť rôzne choroby. Skutočnosť, že ich postihnú choroby je dosť pravdepodobný, ak včely nie sú v dobrej kondícii. Začínajúci včelári, ktorých aj poznám, alebo sledujem v rôznych skupinách nezvládajú situáciu. Veľmi často vidím, že žiadajú rady až keď je príliš neskoro. Fotky ako nevedia, čo sa stalo z ich včelstvom, prosia o rady ohľadom chorôb a podobne, ale je neskoro. Nesnažia sa predchádzať chorobám, ale riešia situáciu chorôb, až keď sa vyskytla. Je to jasný dôvod nezvládnutia situácie.

Nie je to ani udržateľné, ani spoločensky zodpovedné. Pretože, ak sa nachádzajú v okolí vašej včelnice v okruhu 5 km i včelnice ďalších včelárov je pravdepodobné, že danú chorobu preniesli vaše včely na jeho včelstvo a už sa to reťazí. Je pekné, ak sa chcú ľudia venovať včelárstvu, ale mali by rešpektovať i iných včelárov a mali by sa správať zodpovedne. Preto odporúčame novým včelárom 2 maximálne 3 včelstvá na prvý rok. Pri takomto počte hravo zvládnete kontroly včelstiev.

Tvorba životného prostredia pre včely

Tvorba životného prostredia včiel je veľmi dôležitý aspekt v dnešnej dobe. Je nevyhnutné vytvárať druhovú rozmanitosť v okolí včelníc a trendom dnešnej doby je tvorba monokultúr (repkové plantáže, kukurica, atď. ). Dôležitá je rozmanitosť, pestrosť krajiny pre včely, z dôvodu výberu kvalitnej stravy. Ľudia tiež nekonzumujú stále tú istú potravinu. Táto druhová rozmanitosť je dôležitým faktorom, ktorý vplýva i na zdravie včiel a ich prísun energetickej hodnoty. Je to činnosť ako predchádzať chorobám u včiel, týmto sa tiež predchádza hladovaniu včiel. Ďalšia nevyhnutná vec je, aby včely mali dostatok potravy a prísun kvalitnej potravy počas celej sezóny. To docielime, tým že vysádzame také druhy rastlín a drevín, ktoré budú kvitnúť postupne a dokážu prekryť obdobie s nedostatkom potravy.

Včelárstvo pred 100 rokmi na Slovensku a včelárstvo dnes sa líšia. Včelárstvo je tiež dynamické a to, čo platilo pred 100 rokmi neplatí dnes. Na tento fakt pôsobí veľmi veľa premenných a jednou z nich jej klíma a jej premena a rovnako zmena periód ročných období. Spomenuli sme jeden jediný a veľmi dôležitý faktor vplyvu.

Zdravé včelstvá

Zdravé včelstvá vo všeobecnosti nadväzujú na oblasť životného prostredia pre včely. Zdravé včelstvá budú len vtedy, ak budú mať prísun kvalitnej stravy a budú v plnej sile, aby zvládli prekonať choroby. Choroby sú v každom včelstve, ale ak je včelstvo energeticky na dobrej úrovni, v dobrej kondícií a má dobrý imunitný systém, dokáže zvládnuť choroby. Samozrejme, že v súčasnosti je nutné včelám pomôcť v odstránení Varroa destructor (Klieštik včelí). Tiež je nevyhnutné vykonávať preventívne opatrenia i v oblasti iných chorôb včiel, ak je to možné. Prevencia chorôb je udržateľná, ale neskorá reakcia a zisťovanie prečo včelstvo zahynulo nie je udržateľné. Na imunitný systém včiel a ich úroveň kondície majú bezprostredný vplyv najmä pesticídy a už spomínaný príjem kvality potravy.

V tejto oblasti neexistujú 100% rady, ako predchádzať chorobám a aký vplyv má na to genetika a pod. . Je jasné, že treba zobrať rozum do hrsti a tvoriť preventívne opatrenia a tvoriť kvalitné životné prostredie pre život včiel. Nevyhnutné je tiež odstránenie chémie z liečiv pre včely a sústrediť sa na prírodné liečivá. Možno v dnešnej dobe to ešte nie je možné, alebo výrobcovia liečiv majú na toľko dobrý biznis, že si neprajú hľadať liečivá na prírodnej báze.

Vzdelávanie včelárov

Vzdelávanie včelárov je dôležité, pretože je nevyhnutné mať určitý základ z oblasti chovu včiel. Poznám včelárov, ktorí silou-mocou chceli rýchlo včely a pritom nevedeli o včelách nič. Potom to tak aj vyzeralo, včely im nikdy neprežili zimu a je dosť pravdepodobné, že roznášali choroby na iné včelstvá. Včelárstvo a chov včiel nie je o tom, že chcem včely lebo ich má sused, je to o tom robiť to ako poctu, ako poslanie, robiť to s radosťou, s láskou k prírode a včelám a tiež ako hobby a spôsob relaxu. Je nutné základné vzdelanie v tejto oblasti, aspoň pravidelné stretávanie sa so včelárom, tiež prečítať si odbornú literatúru v tejto oblasti a naučiť sa základné úkony v praxi včelára. Človek k tomu potrebuje určitý stupeň inteligencie a cit k prírode, bez toho to nepôjde.

Bolo by potrebné zamerať sa na genetiku včiel a týmto smerom sa uberať aj v budúcnosti. Nikto nevie, ako to bude v budúcnosti so včelami. K udržateľnému včelárstvu sa určite budeme vracať častejšie a je to oblasť, ktorá je rozsiahla.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *