Prečo som začal včeláriť! Prečo by si mal začať včeláriť…

Poviem Vám jeden príbeh. Pekného jarného a slnečného dňa, trojročného chlapca štipla do ruky včela. Chlapca to veľmi bolelo a opuchol, nechápal prečo je to tak, že opuchol. Čo za muchu to spravilo? Prečo to tak bolí a je to také veľké? Ten chlapec som bol ja! Priznám sa, že vo svojich 3 rokoch som nevedel, že nejaké včely existujú. Už v tej dobe ma fascinovali, i keď z toho „negatívneho“ uhľa pohľadu. Celé sa to začalo jediným žihadlom.

Uvedomte si dôležitosti včiel

Ubehlo pár rokov kedy som začal vnímať včely, ich prácu a ich význam pre tento svet. Povedal som si, že by som chcel jedného dňa vedieť o nich ešte viac a starať sa o ne. Bol to tajný sen. Tento sen som si však už splnil. Venujem sa im naplno už nejaký ten rok, ale viac a viac zisťujem ako sú pre nás ako jednotlivca dôležité, ale taktiež aj pre nás ako spoločenstvo ľudí. Každý jeden človek by si mal uvedomiť, že včela vytvára jeden veľký kolobeh všetkého na Zemi. Keby sme sa pozreli na včely z finančného hľadiska štátu, z hľadiska potravín, z hľadiska environmentálneho, skrátka z akého kolvek hľadiska a išli k základu veci, tak vlastne by sme sa dostali k včele.

Keď si to rozoberieme z úplne základného laického pohľadu človeka. Čo je pre nás najviac potrebné pre život z fyziologického hľadiska? No určite dýchanie kyslíka, potreba prijímania potravy, potreba vody, spánku, vylučovania a regulácia teploty. Tieto potreby sú dôležité a bez nich by nikto neprežil viac ako niekoľko dní. Ak by nebolo včiel určite by zmizlo vyše cca 89% potravín. Čo by sme jedli? Mach a lišajníky? Narušil by sa kolobeh vody a množstvo kyslíka vo vzduchu. Všetko to spolu súvisí.
Takto by sme mohli ďalej hovoriť o vplyvu včiel na túto planétu. Jednoduché druhy včiel tu boli už pred 270 mil. rokmi, kedy sa vyvíjali prvé kvitnúce rastliny. A postupne sa vyvíjali až sa vyvinuli do rôznych druhov a tiež do najznámejšieho druhu včely medonosnej pred 35 mil. rokov. Môžeme konštatovať, že ľudia ako druh sme nový, lebo prvý lovci a zberači sa na planéte objavili cca 250 tisíc rokov dozadu. Rozdiel že?

V tom čase nás včely nepotrebovali. Vlastne nikdy nás nepotrebovali, ale my ich ÁNO. Ale teraz ich potrebujeme ešte viac a už potrebujú aj oni nás. Lebo bez nás včelárov alebo i Vás nevčelárov, ktorí aspoň trošku dbáte na prírodu, by včely neprežili. V súčasnej dobe sa objavuje veľa chorôb a vírusov u včiel, ktoré súvisia z imunitou, potravou a odolnosťou. Prečo tomu nebolo tak i v minulosti? No lebo to začalo až časom, keď človek začal zasahovať vo veľkom do prírody (výstavba miest = malé množstvo prírody a biodiverzity, odlesňovanie = divé včely žijú hlavne v lesoch, z lúk a pasienok sa stali monokultúry typu kukurica, repka, obilie). Vlastne sa vytratilo to prostredie kde včely prirodzene žili a darilo sa im tam prosperovať.

V 20. storočí (chemickou revolúciou) v poľnohospodárstve sa táto priepasť, medzi včelami a zdravím ŽP ešte rozšírila. Prišli pesticídy. Tieto súvislosti by sme mohli spisovať, až by sme napísali knihu. Len knihou nepomôžeme včelám, pomôžeme im ak budeme konať a pôjdeme cestou obnovy biodiverzity a tvorby ŽP pre včely.

Kvitnúce lúky, rozmanitosť biodiverzity je základ pre zdravé fungovanie včiel. Veď predsa ani my nebudeme jesť stále len to jedno jediné jedlo. Je dôležitá rozmanitosť stravy pre človeka, tak i pre živočíchy a včely.

Prečo by si mal chovať včely?

Včely vás naučia tŕpezlivosti, lepšiemu logickému a kritickému uvažovaniu, pokoju, vžijete sa viac do prírody a nájdete potešenie. Teda toto naučili oni mňa. Začalo to žihadlom a dospelo to do štádia, že život bez včiel nie je ani život. Otvorenie úľa je oslobodenie od starostí, každodenných problémov, v tom momente uvažujete len čo vidíte, čo cítite, počujete, uvažujete svojimi zmyslami a začína tá relaxácia mysle, ducha i tela. Toto je pohľad včelára, ale včely a včelie produkty majú jedinečné účinky na zdravie človeka i z pohľadu medicíny a vedy. Sú to výnimočné produkty a super potraviny (med, peľ, materská kašička, trúdie mlieko, propolis, včelí jed a vosk).

Hlavný dôvod prečo chovať včely je rozvoj krajiny, zachovanie diverzity v krajine. Chovom včiel a produkovaním medu zabránime dovozu falšovaného medu na Slovensko a obyvatelia Slovenskej republiky budú mať kvalitný, pravý Slovenský med v ich domácnostiach, čo sa odzrkadlí i na ich zdravý.

Ak by niekoho tento článok chytil za rozum a ešte viac za srdce a nevie ako začať so včelami, tak nás stačí kontaktovať.