Rok včelára – August / September

Už prešli dva mesiace od letného slnovratu, skracujú sa dni na čo reagujú i včely zmenšením plodiska a plodovania. Vo včelstvách sa znižuje počet včiel, rodí sa ich menej a staré lietavky odumierajú. Počas augusta a septembra sa rodia včely, ktoré budú vo včelstve zimovať a musia vychovať novú jarnú generáciu.

Čo sledujeme vo včelstvách?

Koncom augusta tohto roka pomaly končila nektárová znáška na našich včelniciach a z toho dôvodu sme cca od 20. augusta včelstvá prikrmovali. Odobratím medníkov a vytočením posledného medu v plodisku ostáva nepatrné množstvo zásob pre včely, a vzhľadom na to, že sa odporúča, aby nikdy vo včelstve neklesli zásoby pod 3kg sme pomaly začali prikrmovať všetky včelstvá. Práve hranica 3kg zásob je hranicou kedy včely začínajú menej plodovať a slabnú. Kŕmiť včely odporúčame v malých množstvách, aby matka mala stále priestor na kladenie vajíčok. Síce včely si koncom leta sami regulujú kladenie, ale ak by matka nemala priestor na kladenie tiež by stratili na sile. My kŕmime včely klasicky cukrovým roztokom. Voda : cukor (2:3).

Ako poklesla znáška nektáru a peľu spozorovali sme na včelách, že začali obsadzovať už len 7-8 rámikov a matka začala klásť vajíčka len na 3 – 4 rámikoch, tento priestor sa bude čoraz viac zmenšovať.

Pred kŕmením je nesmierne dôležité skontrolovať stav rámikov v plodisku, nedostavané a deformované rámiky vymeníme za celé rámiky so súšou, alebo zásobami z medníka.

V počiatku jesenne v septembri dôkladne skontrolujeme včelstvo či je v poriadku, či nie je uhynutá matka, ako kladie to sú základné informácie, ktoré je potrebné vedieť o včelstve pred kŕmením a samotným liečením. Ak máme včelstvo bez matky, je nutné ho spojiť s iným včelstvom lebo včelstvo bez matky už nevychová novú aj keď vychová, tak včelstvo stratí na sile a nestihne vychovať silnú generáciu včiel na zimu.

Včelstvá pripravujeme pomaly na zimu a sledujeme počasie, včelstvám najviac tepla uniká práve vrchnou časťou úľa (stropom). Je nevyhnutné utepliť práve strop úľa, a tiež zmenšiť otvor na letáči. Včely dokážu vyvetrať úľ a večer si udržia teplo v úli.