Rok včelára – Október

Prišiel mesiac október a sním ruka v ruke najkritickejšie obdobie pre včely. Ruch v okolí úľov ustáva a včely vyletia len sporadicky. Denné teploty nestúpnu nad 15 °C a nočné teploty sa pohybujú okolo 5 °C. Včely pomaly tvoria zimný chumáč. Teraz si povieme čo to o práci so včelami, na včelnici a aké bude mať včelár v októbri povinnosti.

V prvom rade je nutné, aby v tomto období boli včelstvá už zakŕmené a mali dostatok zásob na celú zimu. Včelstvá sa v tomto období už nesmú premiestňovať a ani ich dávať do nových úľov. Včely by už nestihli vydezinfikovať nový priestor a horšie by zimovali. Včelám zmenšíme letáčový otvor, dáme stropné uteplenie a zabezpečíme úle a okolie úľov, aby počas zimy neprišlo k rušivým činnostiam v okolí úľov. Teda upevníme striešky úľov (tehlami, kameňmi), aby s nimi vietor nehýbal a nepôsobili rušivo na včely počas zimy. Odstránime konáre, kríky a ďalšie rastliny a veci, ktoré pomocou vetra, dažďa a snehu môžu pôsobiť negatívne na úľ so včelami. Odstránime teda prípadné búchanie, ktoré pôsobí na včely rušivo. Zabezpečíme, aby k úľom nemali prístup domáce zvieratá, ktoré tiež môžu rušiť včely počas zimy.

Liečenie včiel

V mesiaci október sa vykonávajú liečenia včiel proti Varroa destructor. Zatiaľ sa na Slovensku neobjavilo žiadne účinnejšie liečivo proti klieštikovi včeľom, tak podobne ako i ďalší včelári i ja liečim včely pomocou zadymovania pásikmi Avartínu.

Proces zadymovania včiel, je liečebná činnosť, kedy nositeľom liečivej zložky je dym. Proces je nasledovný. Liečenie vykonávame buď ráno, kedy včely sú v úli na plástoch alebo navečer kedy už sú včely späť v úli, teda kedy teplota v exteriéry je približne 10°C. V prvom kroku uzavrieme výletové otvory včiel, aby sme zabránili včelám vyletieť, a aby dym ktorý nesie zložku liečiva nevyletel von. Pásik z liečivom dáme na malý pliešok na plastovú monitorovaciu podložku, ktorú namažem olejom, aby sa opadnutý klieštik nalepil a nevrátil sa späť do včiel. Pliešok dávame z dôvodu, že ak by sme Avartínový pásik zapálili na plastovej podložke, tak by sme ju zničili. Čiže pásik z Avartínom zapálime a vsunieme ho na podložke do úľa a necháme ho pôsobiť aspoň hodinu v úli. Po hodine môžeme otvoriť letáčový otvor resp. výlet na letáči.

Práca mimo včelnice

Včelár už netrávi veľa času na včelnici, tak môže sumarizovať výsledky. Vyrábať ďalšie výrobky so včelích produktov ako propolis, vosk a podobne. A tiež vytriediť rámiky, z ktorých vytopí vosk a poriadne dezinfikuje tieto rámiky v 5% roztoku hydroxidu draselnom (lúhu). Následne tieto rámiky môže nanovo vypliesť drôtikom a použiť v ďalších rokoch vo včelstvách. Samozrejme len také rámiky, ktoré neboli v chorých včelstvách.

Tiež je priestor na študovanie nových zistení v oblasti včelárstva a chovu včiel.